12 lipca, 2013

Sewing a Wedding Gown (part 1): Skirt


As I lately announced, this summer I'll be busy working on many projects, but first of all I will focus all my attention and skills on sewing a wedding gown. Today I'd like to start with a pleated skirt. Some time ago I came across a free sewing pattern service called Papavero and since I became their member, I frequently use their patterns to sew for myself. I felt so lucky to find there a ready-cut skirt with pleates pattern that was quite similar to an Aqua Lace Dress. I used "technical fabric" to make this skirt tutorial, so please don't be confused by the fabric colour. So, are you ready? Here is the whole tutorial.
* * *
Jak wcześniej zapowiadałam, tego lata będę zajęta wieloma projektami, ale całą moją uwagę i umiejętności skupię przede wszystkim na szyciu weselnej kreacji. Dziś chciałabym zacząć od spódnicy z zakładkami. Jakiś czas temu natknęłam się na stronę z darmowymi wykrojami Papavero i od momentu kiedy się u nich zarejestrowałam, często używam ich wykrojów i szyję dla siebie. Udało mi się też znaleźć gotowy wykrój na spódnicę z zakładkami, który jest bardzo podobny do sukni Aqua Lace Dress. Do tutorialu użyłam "tkaniny technicznej", więc nie przeraźcie się jej kolorem. Gotowi? Oto cały tutorial.


Step 1
Read all the directions to the fabric measurments and cutting preluding the pattern download. Choose the size you need, check it in the size chart first. Then print, match and cut the pattern. Pattern includes extarnal parts and linings. I started with the first ones. Pinned them to the fabric, drew and cut (as seen on pictures below). Afterwards I made the same with the linings.
* * *
Przeczytajcie wszystkie wskazówki dotyczące wymiarów tkaniny i cięcia zanim wydrukujecie wykrój. Wybierzcie potrzebny rozmiar, sprawdźcie najpierw w tabeli rozmiarów. Potem wydrukujcie, dopasujcie i wytnijcie wykrój. Wykrój zawiera części zewnętrzne i podszewki. Ja zaczęłam od tych pierwszych. Przypięłam do tkaniny, odrysowałam i wycięłam (jak widać na zdjęciach poniżej). Potem zrobiłam to samo z podszewkami.
Step 2
Draw the pleates in the front and back of skirt marked on the pattern. Pin them and sew with a stright stitch. Pattern suggests sewing along all the pleats lenght but for the front of the skirt I decided to make the pleates a little shorter. I marked the edges with pins. The back pleats I sewed accroding to pattern clues. See the pictures.
* * *
Narysujcie zakładki na przodzie i z tyłu spódnicy zaznaczone na wykroju. Przypnijcie je i zszyjcie ściegiem prostym. Wykrój sugeruje przeszycie zakładek na całej długości, ale na przodzie spódnicy zdecydowałam, że przeszyję zakładki nieco krócej. Zaznaczyłam końce szpilkami. Zakładki na tyle spódnicy zszyłam zgodnie ze wskazówkami na wykroju. Zobaczcie zdjęcia.


[Front]

[Back]Step 3
Pin and insert an invisible zipper to the back of the skirt. Then pin front and back of the skirt right sides together and sew.
* * *
Przypnij i wszyj zamek kryty z tyłu spódnicy. Potem przypnij przód i tył spódnicy prawymi stronami do siebie i zszyj.[Inserting a zipper]


 [Sewing front and back together]


Step 4
Pin and sew both pieces of lining right sides together. Iron the seams. Attach zipper to the back of lining.
* * *
Przypnijcie i zszyjcie obie części podszewki prawymi stronami do siebie. Zaprasujcie szwy. Wszyjcie zamek do tyłu podszewki.


Step 5
Insert lining into the external pieces of skirt as seen on pictures and pin them together in the place of waistband. 
* * *
Wsuńcie podszewki do środka spódnicy jak na zdjęciach i przypnijcie je do siebie w miejscu paska talii.

Now, here should be an optional "Step 6" showing how to make a waistband (as pattern suggests) to a skirt but I skipped it, because I'm  going to cotinue sewing this gown in a different way, attaching a bustier bodice. But If you wish to make only skirt not the whole dress, please follow the pattern directions and sew the waistband. "What about hemming tutorial?" you will ask. Well, I left it for next time, so please stay tuned! 
Have a lovely weekend :-)
* * *
I tutaj powinien znaleźć się dodatkowy "6-ty krok" ilustrujący, jak wykonać pasek talii (jak sugeruje wykrój) do spódnicy, ale ja go pominęłam, bo zamierzam kontynuować szycie kreacji w inny sposób, dodając stanik. Ale jeśli chcecie zrobić tylko spódnicę zamiast całej sukienki, to postępujcie według wskazówek dołączonych do wykroju i wszyjcie pasek talii. Zapytacie, co z tutorialem o podszyciu? Zostawię go na przyszły raz, więc bądźcie czujni! 
Życzę Wam miłego weekendu :-)


Happy sewing, see you!
Agata

[THIS PATTERN IS A HOME USE ONLY, NOT FOR THE COMMERCIAL]


2 komentarze:

Co o tym myślicie?
Podzielcie się ze mną :-)