10 marca, 2013

Poncho with Round Pockets (free pattern & tutorial) - Let Spring in to your Wardrobe


Today I've got for you second project from "Let Spring in to your Wardrobe" series. Although the weather got bad again, sooner or later spring will appear anyway, am I right? To cheer you up, I want to share a pattern for a simple poncho. Honestly, there's nothing special about the pocho, but believe me, it's a real mirracle if you occur to find any precise pattern in the internet. Therefore, I decided to draft my own. The outstanding details in this project are round pockets. They're a kind of artistic kick and have completely nothing in common with traditional plain pockets.
* * *
Dziś mam dla Was drugi projekt z serii "Wpuść wiosnę do swojej szafy". Chociaż pogoda znów się pogorszyła, wcześniej czy później wiosna i tak się pojawi, racja? Na pocieszenie, chcę podzielić się z Wami wykrojem na proste ponczo. Szczerze mówiąc, nie ma nic niezwykłego w ponczo, ale wierzcie mi, znalezienie jakiegoś sensownego wykroju w internecie graniczy z cudem. Dlatego też, zdecydowałam, że narysuję go samodzielnie. Wyróżniającym się detalem w tym projekcie są okrągłe kiesznie. Dodają mu nieco artystycznej nuty i nie mają kompletnie nic wspólnego ze zwykłymi tradycyjnymi kieszeniami.

helencraftystall.blogspot.com

Isn't it a cute shelter for a litlle lady? Almost perfect for early spring days!
 If you're curious about the tutorial, click "read more".
* * *
Czy to nie cudne okrycie dla małej damy? Wręcz idealne na wczesną wiosnę!
Jeśli jesteście ciekawi tutorialu, kliknijcie "read more".


helencraftystall.blogspot.com


SUPPLIES/PRZYBORY:
1. Fabric (knit or fleese)./Materiał (dzianina albo plusz).
2. Scissors, pins, matching thread (and optional tape measure)./Nożyczki, szpilki, nici w pasującym kolorze (i ewentualnie miara krawiecka).
3. Contrasting fabric for lining./Kontrastujący materiał na podszewkę.
4. Pattern./Wykrój.


{You may download my pattern for poncho with round pockets and collar (size 3T/4T) here. Use A4 (8,5 x 11 inches) format. Before printing, make sure the margines are reduced to zero. Pattern doesn't include seams allowance.} 
* * *
{Możecie pobrać mój wykrój na ponczo z okrągłymi kieszeniami i kołnierzykiem (rozmiar 98/104) tutaj. Użyjcie formatu A4. Zanim zaczniecie drukować, upewnijcie się, że marginesy są zredukowane do zera. Wykrój nie zawiera naddatku na szwy.}Step 1.
Print, cut out and match the pattern you've just downloaded. There are 3 pieces for main bodice, 1 for collar and 1 for pockets.
* * *
Wydrukuj, wytnij i dopasuj wykrój, który właśnie pobrałaś. Główna część składa się z 3 kawałków, 1 przypada na kołnierzyk i 1 na kieszenie.Step 2.
Fold fabric twice to make main bodice nad lining. What a double folding means? See the instructions below.
* * *
Dwukrotnie złóż materiał na część główną ponczo i podszewkę. Co oznacza powójne złożenie materiału? Zobacz instrukcje poniżej.

 
Step 3.
Pin and cut out main bodice. Do the same with the lining.
* * *
Przypnij i wytnij główną część. Zrób tak samo z podszewką.


Step 4.
 Put 2 pieces of main bodice right sides together and sew along shoulders line. Then repeat it with lining.
* * *
Złóż 2 kawałki głównej części ponczo prawymi stronami do siebie i zszyj wzdłuż linii ramion. Powtórz czynność w stosunku do podszewki.Step 5.
Put main bodice and lining right sides together. Pin and sew. Turn on right side.
* * *
Złóż główną część i podszewkę prawymi stronami do siebie. Przypnij i zszyj. Przewróć na prawą stronę.


Step 6.
Iron poncho on lining side. Pin bottom trim line. Sew with stright stitch to avoid slipping fabrics.
* * *
 Zaprasuj ponczo po stronie podszewki. Przypnij dolną linię podszycia. Przeszyj ściegiem prostym aby uniknąć ślizgania się materiałów.
 Step 7.
Now, it's time to make collar. Pin the pattern and cut out twice on fabric fold.  Put both pieces right sides together. Pin and sew only the outer collar line. Turn on right side and iron.
* * *
Teraz czas na kołnierzyk. Przypnij wykrój i wytnij dwukrotnie na złożeniu materiału. Ułóż obie części prawymi stronami do siebie. Przypnij i zszyj tylko zewnętrzną linię kołnierzyka. Przewróć na prawą stronę i przyprasuj.Step 8.
Pin collar to the head opening and sew. Iron the collar after sewing.
* * *
Przypnij kołnierzyk do otworu na głowę i zszyj. Przyprasuj kołnierzyk po zszyciu.Step 9.
Finally, making round pockets. Cut them out 4 times (or twice on fabric fold) and put right sides together. Pin and sew the outer lines of pockets. Turn on right sides and iron them.
* * *
Wreszcie szycie kieszenie. Wytnij je czterokrotnie (lub dwukrotnie na złożeniu materiału) i ułóż prawymi stronami do siebie. Przypnij i zszyj zewnętrzne linie kieszeni. Przewróć je na prawą stronę i zaprasuj.
Step 10.
 Pin and sew inner lines of pockets. Iron them. Now, pin completed pockets on poncho and sew along outer lines (as seen on  picture). Sew close to edges.
* * *
Przypnij i zszyj wewnętrzne linie kieszeni. Przyprasuj je. Kompletne kieszenie przypnij do ponczo i zszyj wzdłuż zewnętrznych linii (jak na zdjęciach). Szyj blisko krawędzi.

  

And this is the end! Poncho is ready to wear :-)
 * * *
I to koniec! Ponczo jest gotowe do użycia :-)

helencraftystall.blogspot.com

helencraftystall.blogspot.com

helencraftystall.blogspot.com

Happy sewing, see you!
Agata They are talking about me at CraftGossip.com [THIS PATTERN IS A HOME-USE ONLY, NOT FOR COMMERCIAL]


4 komentarze:

Co o tym myślicie?
Podzielcie się ze mną :-)