22 marca, 2013

Easter Elegant Tunic (free pattern & tutorial) - Let Spring in to your Wardrobe


The winter is back again! I feel extremely bad about it, and the only thing that keeps me in good mood is the project I was working on last week. As you noticed, it differes a lot from what I've recently sewed. You see, I'm a minimalist, so from the very beggining I really loved how this tunic turned out. I used stiff suit fabrics, so it looks simple and elegant. Sometimes the less the better, don't you think? The only decorative detail is a mint and coral flower in the center. I personally think, this tunic can be worn not only on easter (as the title may suggest), but for any other celebrations like birthdays, family or pre-school celebrations. It's all up to you ;-)
* * *
Zima znów wróciła! Źle mi z tym i jedyna rzecz, która poprawia mi humor to projekt, nad którym pracowałam w zeszłym tygodniu. Jak widać, różni się sporo od tego, co wcześniej szyłam. Bo wiecie, jestem minimalistką, więc od samego początku pokochałam tę tunikę. Użyłam sztywnego materiału garniturowego, więc wygląda prosto i elegancko. Czasami mniej znaczy lepiej, prawda? Jedynym dekoracyjnym motywem jest miętowo-koralowy kwiatek na środku. Osobiście uważam, że tę tunikę można zakładać nie tylko na Wielkanoc (jak sugeruje tytuł), ale też na inne okoliczności jak urodziny lub rodzinne czy przedszkolne uroczystości. Decyzja należy do Was ;-)

helencraftystall.blogspot.com
helencraftystall.blogspot.com


Let's see the tutorial then. Click "read more".
* * *
Zobaczmy zatem tutorial. Kliknijcie "read more".SUPPLIES/PRZYBORY:
1. 3 pieces of suit fabric./3 kawałki materiału garniturowego.
2. Needle, matching thread, pencil (to draw on fabric), scissors./Igła, nici w pasującym kolorze, ołówek (do rysowania na materiale), nożyczki.
3. 2 buttons and elastic./2 guziki i guma.
4. Any sewing machine./Dowolna maszyna do szycia.
5. Pattern./Wykrój.


You may download my Easter Girl's Tunic (size 3T/4T) pattern in pdf here.  
As always, print with reduced margines to zero on A4 (8,5 x 11 inches) paper.
* * *
Możecie pobrać mój wykrój na Wielkanocną dziewczęcą tunikę (98/104) w formacie pdf tutaj.
 Jak zawsze, drukujcie w formacie A4 i zredukujcie marginesy do zera.
Step 1.

Print, cut and match pieces of the pattern as seen on pictures below. 
* * *
Wydrukuj, wytnij i dopasuj części wykroju jak na zdjęciach poniżej.

Step 2.

 Pin and draw main body pattern on fabric. Cut according to instructions included in pattern. Do the same with the lining pattern.
* * *
Przypnij i narysuj główną część tuniki na materiale. Wytnij zgodnie z instrukcjami naniesionymi na wykrój. To samo zrób w stosunku do wykroju na podszewkę. Step 3.

To make our life easier, I advise to pin and cut shoulder straps pattern. This will help save time and speed up the work. You've got to cut the pattern 4 times. Two pieces pin right sides together and sew leaving an opening to turn on right side. Do the same with other 2 pieces. Now, you should have 2 shoulder straps. Turn them on right sides and stich around, sewing close to edges. The openings sew with zigzag stitch.
 * * *
Żeby uprościć sobie życie, warto przypiąć i wyciąć wykrój szelek. To oszczędzi czas i przyspieszy pracę. Wytnij wykrój czterokrotnie. 2 kawałki przypnij prawymi stronami do siebie i zszyj zostawiając puste miejsce, żeby odwrócić je na prawą stronę. To samo zrób z pozostałymi 2 kawałkami. Powinny wyjść Ci 2 szelki. Przewróć je na prawą stronę i ostębnuj dookoła, szyjąc blisko brzegów. Puste miejsce zszyj ściegiem zygzakowym.

Step 4.

Now, pin and cut the lining pattern. Pin both pieces of lining into pieces of tunic right sides together. You may also hem the lining with a zigzag stitch (I'm recently in love with zigzag stitch!). Put both shoulder straps between main body and lining as seen on picture and sew together. It's the back of tunic. Turn it on right side and iron.
* * *
Przypnij i wytnij wykrój podszewki. Przypnij obie części podszewki do poszczególnych kawałków tuniki prawymi stronami do siebie. Możesz również podszyć podszewkę ściegiem zygzakowym (ostatnio zakochałam się w ściegu zygzakowym!). Złóż obie szelki między główną część tuniki a podszewkę jak na zdjęciu i zszyj razem. To tył tuniki. Przewróć go na prawą stronę i przeprasuj.


Step 5.
  
To make a front of the tunik, you have to first pin and cut 2 shoulder straps attachments. Pin them and sew leaving 2 openings. Turn on right sides and stich along both longer edges. The 2 openings sew with a zigzag stitch.
* * *
Aby zrobić przód tuniki, trzeba najpierw przypiąć i wyciąć wykrój zawieszek. Przypnij je i zszyj zostawiając 2 wolne miejsca. Przewróć na prawą stronę i ostębnuj wzdłuż dłuższych brzegów. 2 wolne miejsca przeszyj ściegiem zygzakowym.Step 6.

Put the shoulder straps attachments between main body and lining and pin them, so you've got a front of the tunic. And do exactly the same as with the back of the tunic. See pictures below.
* * *
 Ułóż zawieszki między główną częścią tuniki a podszewką i przypnij je, z czego powstanie przód tuniki. Postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku tyłu tuniki. Zobacz zdjęcia poniżej. Step 7.

 Front and back of the tunic pin along top edges and stitch as seen on pictures below.
* * *
Przód i tył tuniki przypnij wzdłuż górnych brzegów i ostębnuj jak na zdjęciach.


Back/Tył


  

Front/Przód 
Step 8.

Put front and back right sides together, pin and sew. Turn the tunic on right side.
* * *
Ułóż przód i tył prawymi stronami do siebie, przypnij i zszyj. Przewróć tunikę na prawą stronę.


Step 9.

Turn the tunic on left side and pin along the hem. Sew with zigzag stitch. Roll up the hemming again, pin and stitch to make another hem. Leave the gap, so you can sew elastic into. Use zigzag stitch to sew elastic on edges. Close the gap with stright stitch. Turn tunic on right side.
* * * 
Przewróć tunikę na lewą stronę i przypnij miejsce podszycia. Przeszyj je ściegiem zygzakowym. Podwiń raz jeszcze, przypnij i przeszyj w miejsce kolejnego podszycia. Zostaw miejsce na wszycie gumy. Zszyj końce gumy ściegiem zygzakowym. Zamknij miejsce wszycia ściegiem prostym. Przewróć tunikę na prawą stronę.

Step 9.

It's time to make a basis of a tunic flower. Pin and cut the 2 pieces of flower pattern. Pin them right sides together and sew leaving a gap. Turn it on right side and roll up the edges of a gap inside as seen on pictures. 
* * *
Teraz czas na podstawę kwiatka. Przypnij i wytnij 2 części wykroju na kwiatek. Przypnij je prawymi stronami do siebie i zszyj zostawiając puste miejsce. Przewróć na prawą stronę i podwiń do wewnątrz krańce pustego miejsca jak na zdjęciach.

Step 10.

To make petals of a tunic flower, cut a 55cm long and 6cm wide stripe of  fabric. Fold it, pin and stitch. Turn on right side and pull the back thread to make a shirring. Hand sew one of  the edges inside as seen on pictures below and attach petals to the basis of a flower.
* * *
Aby zrobić płatki, wytnij pasek materiału o długości 55cm i szerokości 6 cm. Złóż na pół, przypnij i przeszyj. Przewróć na prawą stronę, pociągnij tylną nitkę i zmarszcz. Przyszyj ręcznie jeden koniec do wewnątrz jak na zdjęciach poniżej i przymocuj płatki do podstawy kwiatka.

Step 11.

Tunic is almost finished. All you have to do is to pin and sew flower to the tunic. Then make buttonholes on shoulder straps and hand sew buttons.
* * *
Tunika już prawie skończona. Teraz musisz jedynie przypiąć i przyszyć kwiatka do tuniki. Potem zrobić dziurki i ręcznie przyszyć guziki.


Wow! Great job! You reached the end ;-) It was tough but it was worth it. This tunic is definitely  my favourite part of girl's apparel. 
I can't wait to show you it on action.
* * *
Wow! Świetna robota! Dotarliście do końca ;-) Było ciężko ale było warto. Z całą stanowczością mogę stwierdzić, że ta tunika stała się moją ulubioną częścią dziewczęcej garderoby. Już nie mogę się doczekać, żeby pokazać Wam ją w akcji.

Helen Crafty Stall

Helen Crafty Stall

Helen Crafty Stall

Happy sewing, see You!
Agata
[THIS PATTERN IS A HOME USE ONLY, NOT FOR THE COMMERCIAL]

 

5 komentarzy:

 1. Nareszcie nowa praca, a zastanawiałam się kiedy coś wrzucisz. Mega podoba mi się pomysł na zapinanie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zawsze podziwiałam tych, którzy potrafią pogodzić pasje z obowiązkami. Mnie niestety doba nie wystarcza, toteż wrzucam nowe projekty wtedy, kiedy mam na to więcej czasu ;-) Ja też lubię ten patent ;-)

   Usuń
 2. Oj wiem co czujesz :) Mnie też by się przydało kilka godzin więcej w ciągu doby.

  OdpowiedzUsuń
 3. W takim razie czekam na efekt "guzikowy" w następnej Twojej kreacji :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Zapraszam Ciebie po wyróżnienie:
  http://rondoart.blogspot.com/2013/04/liebster-blog-wyroznienie.html

  OdpowiedzUsuń

Co o tym myślicie?
Podzielcie się ze mną :-)