22 października, 2012

Make your own crochet flower earings (free pattern & how-to)Hi there, I promised to update this post with a tutorial, and here it is. 
This is a simple scheme of a basic flower:
* * *
Witajcie. Jak obiecałam, uaktualniłam tego posta i dodałam tutorial
Oto bardzo prosty schemat kwiatka bazowego:


 
helencraftystall.blogspot.com
  

 You may download pattern in pdf.
* * *
Możecie pobrać wzór w formacie pdf.


First of all, please forgive me for any imperfections of this scheme, because it's my first adventure with a crochet pattern editor. I really hope for your understanding. 
* * *
Na wstępie chciałabym Was przeprosić za wszelkie niedociągnięcia, ale dziś po raz pierwszy użyłam edytora do tworzenia wzorów szydełkowych. Zatem mocno liczę na Waszą wyrozumiałość.
SUPPLIES/PRZYBORY: 

1. Any thick yarn in two colours A nad B (whatever you like)./  
Dowolna gruba wełna w dwóch kolorach A i B.
2. A hook - size 2, 2,5 or 3./ Szydełko - nr 2, 2,5 albo 3.
3. A pair of earing hooks./ Dwa bigle do kolczyków.
4. Scissors./ Nożyczki.
5. A little time and patience :-) / Odrobina czasu i cierpliwości :-)
Center/ Środek
Using colour A of yarn make a tight circle.

Używając wełny w kolorze A, zrób ścisłe kółeczko.

1st round/ 1-sze okrążenie: make a chain of 3 chains and 9 double crochets in ring. End with the slip stich in top chain of 3 chains. Change yarn into B and join with A.

Zrób łańcuszek z 3 oczek zamiast pierwszego słupka, potem 9 słupków w kółeczku. Zamknij oczkiem ścisłym zamykającym. Zmień wełnę na kolor B i połącz.

2nd round/ 2-gie okrążenie: using B, make 3 chains like in the 1st round, 1 double crochet in the same place. 2 double crochets in each double crochet below. End with the slip stich in top chain of 3 chains. Change a yarn into A and join with B.

Wełną w kolrze B, zrób 3 oczka jak wpierwszym okrążeniu, 1 słupek w to samo miejsce. 2 słupki w każdy słupek z poprzedniego okrążenia. Zamknij oczkim ścisłym zamykającym. Zmień kolor wełny na A i połącz.


Petals/ Płatki
3rd round/ 3 okrążenie: using A, make 9 triple crochets together inserting hook into 3rd double crochet below. End with the slip stich in the nearest double crochet below. It's the first petal of the 5-petal folwer.
The other 4 petals:  insert hook into 4th double crochet  below (counting from the place of first inserting hook) and make 9 triple crochets together. Make 4 petals in the same way as the first petal ending with the slip stich in the nearest double crochet below.

Wełną A zrób 9 słupków podwójnych razem w jedno oczko, wkłuwając szydełko w 3-ci słupek z poprzedniego okrążenia. Zamknij oczkiem ścisłym zamykającym w najbliższy słupek z poprzedniego okrążenia. Tak powstanie pierwszy z 5-iu płatków kwiatka. Pozostałe 4 płatki: wbij szydełko w 4-ty słupek z poprzedniego okrążenia (licząc od miejsca pierwszego wkłucia szydełka) i zrób 9 złupków podwójnych razem w jedno oczko. Zrób 4 płatki w ten sam sposób jak pierwszy z płatków, zakończ oczkiem ścisłym zamykającym w najbliższy słupek z poprzedniego okrążenia.

Ending/ Zakończenie
Cut the yarn and fasten off tight. And you've got a flower. Now make another in the same way. 

Obetnij wełnę a końcówkę mocno zaplącz. I kwiatek jest już gotowy. Drugi zrób w identyczny sposób.


helencraftystall.blogspot.com

Take a pair of earing hooks (or up-cycle from any pair of earings you don't like anymore) 
and attach them to flowers. 
Voila! Now, you are ready to try on a new pair of cute earings :-)
* * *
Użyj bigli (mogą być z odzysku z nienoszonych starych kolczyków) i przymocuj je do kwiatków.
I już! Możesz śmiało przmierzyć nową parę cudnych kolczyków :-) MY ADVISE/ MOJA RADA:   
If you want your flowers flat and stiff, iron them on left sides or simply use some starch.
* * *
Żeby usztywnić kwiatki, możesz je uprasować na lewej stronie albo użyć nieco krochmalu.

 

helencraftystall.blogspot.com

Enjoy!
Agata


[THIS PATTERN IS A HOME-USE ONLY, NOT FOR COMMERCIAL]Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co o tym myślicie?
Podzielcie się ze mną :-)